Fotograf-Úspor.cz

Podívejte se na váš dům objektivem naší profesionální termokamery

ZJISTÍME KUDY VÁM UNIKÁ TEPLO = PENÍZE
MĚŘÍME V ROZSAHU TEPLOT -20°C až +900°C

Termovize ve stavebnictví

obvodové pláště - termosnímek odhaluje tepelné mosty, nedokonalou izolaci, umožňuje kontrolu po zateplení, termosnímky ukáží únik tepla a tepelné ztráty
střešní konstrukce - poškození střechy, detekce vlhkosti, nedostatečná izolace
vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva

Služby pro oblast Energetiky a Strojírenství

rozvody el. energie vn, nn - venkovní vedení a venkovní rozvodny, vnitřní rozvodny, rozvaděče, kabely
el. stroje a zařízení - generátory, motory, spínací, ochranné a jistící prvky
fotovoltaika FVE - rozvody, střídače a fotovoltaické panely

Služby pro průmyslové aplikace

vyhledávání závad, k odhalení problematických a narušených prvků

Zpracování výsledků termosnímkování

po každém měření zákazník obdrží závěrečnou zprávu o provedeném termovizním měření spolu s originály termosnímků ve viditelném a IR spektru.

Termokamera

- Provádíme diagnostiku (tepelné chování) budov infračervenou metodou dle ČSN EN 13187.
- Termokamera Flir ThermaCAM E65
• teplotní rozsah -20°C až +900°C
• rozlišení 160 x 120 pixelů
- Teploměr – dotykový i prostorový Testo
- Vlhkoměr – Testo