Fotograf-Úspor.cz

Podívejte se na váš dům objektivem naší profesionální termokamery

ZJISTÍME KUDY VÁM UNIKÁ TEPLO = PENÍZE
MĚŘÍME V ROZSAHU TEPLOT -20°C až +900°C

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB) je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Musím mít zprácován PENB ?

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. Již od roku 2012 platí povinnost mít zpracovaný PENB pro :

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ)):

- při výstavbě nových budov
- při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) (platí od 1.1. 2013):

- při prodeji budovy
- při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
- při pronájmu budovy

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

Podklady potřebné pro zpracování PENB:

Identifikační údaje budovy:

adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
účel, pro který je budova využívána
parcelní číslo
identifikační údaje vlastníka/stavebníka
identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele

Technické údaje budovy

plán situace stavby
technická zpráva
půdorysy jednotlivých podlaží
řezy
pohledy
způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

Jak si mám zařídit PENB?

Pro veškeré informace týkající se průkazu energetické náročnosti budovy nás prosím kontaktujte.