Fotograf-Úspor.cz

Podívejte se na váš dům objektivem naší profesionální termokamery

ZJISTÍME KUDY VÁM UNIKÁ TEPLO = PENÍZE
MĚŘÍME V ROZSAHU TEPLOT -20°C až +900°C

Služby pro oblast Energetiky a Strojírenství

rozvody el. energie vn, nn - venkovní vedení a venkovní rozvodny, vnitřní rozvodny, rozvaděče, kabely
el. stroje a zařízení - generátory, motory, spínací, ochranné a jistící prvky
fotovoltaika FVE - rozvody, střídače a fotovoltaické panely

Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor

Služby pro průmyslové aplikace

vyhledávání závad, k odhalení problematických a narušených prvků

Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor Termovize - fotograf úspor