Fotograf-Úspor.cz

Podívejte se na váš dům objektivem naší profesionální termokamery

ZJISTÍME KUDY VÁM UNIKÁ TEPLO = PENÍZE
MĚŘÍME V ROZSAHU TEPLOT -20°C až +900°C

Ceník termovizních snímků

Akční nabídka

Balíček č. 1 - 8 termosnímků rodinného domu za 1 200 Kč s DPH
Balíček č. 2 - 16 termosnímků rodinného domu 1 900 Kč s DPH, doprava do 50 km v ceně

Při domluvení 1 zakázky 10% sleva, 2 zakázek 20% sleva, 3 zakázky 30% sleva.

Ceník samostatných služeb termovize

Hodinová sazba pro konzultace 300 Kč, za každou započatou hodinu,
Hodinová sazba termovizní měření 670 Kč, za každou započatou hodinu,
Termosnímky nad rámec balíčku č. 2 99 Kč za kus,
Závěrečná zpráva o provedení termovizního měření 500 Kč,
Termosnímky na DVD v ceně, barevná strana A5 30 Kč s DPH.
Doprava 10 Kč / 1 km – z Prahy
Poštovné dle tarifu České pošty.

Podmínky pro zhotovování termosnímků z exteriéru u staveb jsou následujícínejvhodnějším obdobím je zima od října do dubna,
venkovní teplota méně než 5 °C,
12 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo na měřený objekt svítit slunce - přímý sluneční svit,
rozdíl teplot interiéru a exteriéru minimálně 15 °C (optimální je 20 °C a více), alespoň 24 hod. před měřením,
v objektu jsou důležitá zavřená okna a dveře na vnějším plášti budovy,
24 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo pršet,
měření nemůže být prováděno za hustého sněžení,
rychlost větru nesmí přesáhnout 3 ms-1, tj. 10 km/h.

Termosnímkování v energetice, strojírenství a průmyslu není v podstatě omezenoPokud uvedené podmínky nejsou dodrženy, může dojít ke zkreslení výsledků termovizního měření.
Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou nekontaktní metodou dle ČSN EN 13187, používáme termokameru. Vizuálně se sleduje rozložení povrchové teploty na venkovním nebo vnitřním povrchu obvodového pláště. Vyhledávají se tepelné ztráty, tepelné mosty a únik tepla. Rozhodnutí, zda provést měření z exteriéru nebo interiéru se řídí především záměrem měření a možnostmi realizace termosnímkování s ohledem na vyloučení výše zmíněných negativních vlivů. Měření realizujeme termokamerou - termovizním měřením. Jiné metody nepoužíváme.
Přehled služeb termografie a aktuální ceník termovizního měření Vám usnadní orientaci v našich službách termosnímkování. Postup termosnímkování.